ŠKOLA: SREDNJA STRUKOVNA šKOLA "SILVIJE STRAHIMIR KRANJčEVIć", LIVNO 

Koordinator za rad sa vijećem učenika: Darko Perković, tel:063/501-156

Predsjednik vijeća učenika: Roberto Repić, tel: 063/438-593, e-mail: roberto.repic007@gmail.com

Potpredsjednik vijeća učenika: Žana Miloloža, tel: 063/565-989, e-mail: zana.miloloza@gmail.com

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions