ŠKOLA: MEDRESA "OSMAN-EF. REDžOVIć" VISOKO  

Tel: 032/745-770, 032/745-771

Koordinator za rad sa VU: Elvedin Husić, pedagog

Predsjdnik VU: Alema Alkaz

Mob:060/318-0168

Potpredsjednik VU:Harun Alijagić

Mob: 062/410-373

 

 

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions