ŠKOLA: JU SREDNJA MUZIčKA šKOLA, ZENICA 

Koordinator Vijeća učenika: Mersiha Porobić, tel: 032/409-116

Predsjednik Vijeća učenika: Ajla Đidić, tel: 062/370-707, e-mail: alchy.ze@gmail.com

Potpredsjednik Vijeća učenika: Nejra Muhić, tel: 066/187-467

 

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions