ŠKOLA: JU MJEšOVITA SREDNJA šKOLA MAGLAJ 

Predsjednik vijeća učenika: Elma Husanović, tel: 062/231-501, e-mail: elma_hus@outlook.com

Potpredsjednik  vijeća učenika: Ajla Sejmenović 062/492-275, e-mail: ajla_sejmenovic2@hotmail.com

Koordinator za rad sa Vijećem učenika: Inela Tanković

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions