ŠKOLA: JU MSŠ "MUSA ĆASIM ĆATIć", OLOVO 

Predsjednik vijeća učenika: Muhamed Sirćo

Tel:061/647-923 email:s.muhamed@bih.net.ba

Potpredsjednica vijeća učenika: Maida Jamaković, tel: 062/708-679. email:maida97@gmail.com

Koordinator: Hasan Sadiković

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions