ŠKOLA: JU MSŠ "NORDBAT-2" VAREš 

Predsjednik vijeća učenika: Suzana Terzić, tel:060/335-6219

Potpredsjednik vijeća učenika: Ajdin Pajt, tel: 062/299-472

Koordinator za rad sa vijećem učenika: pedagog škole Selimović Nadina

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions