ŠKOLA: JU MSŠ "HAZIM ŠABANOVIć", VISOKO 

Predsjednik vijeća učenika: Haris Mujagić, tel: 061/703-576 e-mail: harismujagic@gmail.com

Potpredsjednik vijeća učenika: Nihada Dokso, tel: 061/977-870, e-mail: nihada677@gmail.com

Koordinator za rad sa vijećem učenika: Haris Omeragić

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions