ŠKOLA: JU MJEšOVITA SREDNJA šKOLA, KAKANJ 

Predsjednik vijeća učenika : Nihada Hrusto, tel: 062/213-177

Potpredsjenik vijeća učenika: Sabina Salković, tel: 061/743-750

Koordinator za rad sa vijećem učenika: Selma Mujanović- Buza

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions