ŠKOLA: JU PRVA GIMNAZIJA, ZENICA 

Koordinator za rad sa vijećem učenika: Naser Husić

Predsjednik vijeća učenika: Amar Okić, tel: 062/953-275, e-mail: amar_helix@hotmail.com

Potpredsjednik vijeća učenika: Sumeja Ćatić. tel: 061/507-233, e-mail:sumeja.catic@hotmail.com

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions