ŠKOLA: JU GIMNAZIJA "EDHEM MULABDIć", MAGLAJ 

Predsjednik vijeća učenika: Mirza Ramović

Tel: 061/077-500 email: ramovic_mirzaa@gmail.com

Zamjenik predsjednika vijeća učenika: Vesna Nalić

Tel: 062/318-826, email: extravesna@yahoo.com

Koordinator za rad sa vijećem učenika: Mirela Jašarević

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions