ŠKOLA: ŠKOLSKI CENTAR FRA MARTINA NEDIćA, ORAšJE 

Koordinator za rad sa VU:Edina Emić, 063/855-444

Predsjednik vijeća učenika:Silvia Vincetić, tel:063/795-380, e-mail: puvi993@gmail.com 

Zamjenik VU: Nikola Dominković, tel: 063/241-242

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions