ŠKOLA: JU GIMNAZIJA " MUHSIN RIZVIć", BREZA 

Predsjednik vijeća učenika: Edin Zahirović

Tel: 060/328-9796 E-mail: edinzaha1997@hotmail.com

Zamjenik vijeća učenika: Elma Opačin

Tel:061/852-364 E:mail: elma.opacin98@gmail.com

Koordinator za rad sa VU: Zubejda Suljić

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions