ŠKOLA: JU TEHNIčKA šKOLA, ZENICA 

Koordinator za rad sa Vijećem učenika: Sileta Starčević-Duraković

Predsjednik vijeća učenika: Maid Mujkanović, tel: 062/684-248

E-mail: maid-mujkanovic@hotmail.com

Potpredsjednik vijeća učenika: Semin Bašić, tel: 062/955-157

E-mail: seminbasic919@gmail.com

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions