ŠKOLA: JU GIMNAZIJA "MUSA ĆAZIM ĆATIć", TEšANJ 

tel: 032/650-083

E-mail: gimna@bih.net.ba

Koordinatori vijeća učenika: Emira Halilović, Sadmira Muminović-Salkanović

Predsjednik Vijeća učenika: Said Hundur, tel: 062/572-434

Zamjenik predsjednika: Emin Širbegović, te: 061/902-844

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions