ŠKOLA: JU MSŠ "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR", BREZA 

Profesor koordinator: Abaz Velić

Predsjednik VU: Anela Kadrić, mob. 062/772-783, e-mail: anela:kadric@hotmail.com

Zamjenik predsjednika VU: Harun Hodžić, mob. 062/401-822, e-mail: harun.fejza10@live.com

Sekretar: Alema Kulovac

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions