ŠKOLA: JU STŠ "KEMAL KAPETANOVIć", KAKANJ 

Predsjednik vijeća učenika: Nihada Hrusto tel:062/213-177, e-mail: nihada.hrusto@gmail.com

Potpredsjednikvijeća učenika: Emina Suljić, tel: 060/331-9095, e-mail: eina-sc@hotmail.com

Koordinator za rad sa vijećem učenika: Muamera Isić - pedagogica

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions