ŠKOLA: JU MEDICINSKA šKOLA, BIHAć 

Adresa: Safvet-bega Bašagića 22

            77 000 Bihać

Tel:       037 31 31 97

E-mail:  vumsbi@gmail.com

 Koordinator VU: Rejhana Delić, prof.

Predsjednik VU: Dženana Semić, tel: 060/326-0365

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions