ŠKOLA: JU SREDNJA STRUčNA šKOLA, ZAVIDOVIćI 

Predsjednik VU: Mirnesa Karahasanović
Lejla Mehuić, član VU

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions