ŠKOLA: JU MJEšOVITA SREDNJA šKOLA "STJEPAN RADIć", USORA 

Koordinator za rad sa vijećem učenika: Ivana Knežević Dervišević

Predsjednik vijeća učenika: Vahdeta Dubravac, mob: 063/064-856

Potpredsjednik vijeća učenika: Anđela Gušić, mob: 063/556-019

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions