ŠKOLA: JU STRUčNA ZANATSKA šKOLA, ZENICA 

Profesor koordinator za rad sa VU: Amir Karabegović
Predsjednik VU: Emrah Hečimović
Mob. 062 663 599

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions