ŠKOLA: JU MS RUDARSKA šKOLA, TUZLA 

Profesor koordinator VU: Hatidža Isić

Predsjednik VU: Jasmina Muminović, mob. 061/922-875

Potpredsjednik VU: Dinela Gračić, mob. 062/855-595

 

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions