ŠKOLA: JU GRAđEVINSKO-GEODETSKA šKOLA, TUZLA 

Tel: 035/228-513

Koordinator za rad sa vijećem učenika: Emira Hamidović

Predsjednik vijeća učenika: Dženita Tosunbegović, tel: 062/433-917

Potpredsjednik vijeća učenika: Faris Jašarević. tel: 061/097-795

 

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions