ŠKOLA: JU SREDNJA EKONOMSKA šKOLA TUZLA 

Predsjednica Vijeća učenika: Amela Bošnjić

Član vijeća učenika: Ajlina Buljubašić

Tel:061 944 355 email: ajlina@live.com 

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions