ŠKOLA: JU UMJETNIčKA šKOLA, BIHAć 

Predsjednik VU: Eldin Rekić, mob:062/593-187

Potpredsjednik VU: Danijela Obajdin

Koordinator za rad sa VU: prof. Alma Harbaš Mureškić

Telefon škole: 037 221 550

Adresa: Peti korpus br. 2, 77 101 Bihać

 

 


Aktivnosti:






Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions