ŠKOLA: JU MSŠ "MUSA ĆASIM ĆATIć", KLADANJ 

Predsjednik vijeća učenika: Anesa Mašić, tel: 061/855-405, e-mail: anes@gmail.com

Zamjenik predsjednika vijeća učenika: Lamija Avdibegović, tel: 062/060-410, e-mail: lamiya.4869@gmail.cm

Koordinator zadužen za rad sa vijećem učenika: Elvis Numanović

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions