ŠKOLA: JU MSŠ"GRAčANICA", GRAčANICA 

Koordinatorica za rad sa Vijećem učenika: Samida Husičić

Predsjednica Vijeća učenika: Aida Hajdić, tel: 062/218-202  e-mail: aida-hajdic@hotmail.com 

Potpredsjednik Vijeća učenika: Amer Hatemić, tel: 060/341-5000, e-mail: amer-hatemic@hotmail.com

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions