ŠKOLA: JU MSŠ "BANOVIćI", BANOVIćI 

Predsjednik vijeća učenika: Amra Pirić

Tel: 061/437-089 E-mail: bihamrapiric@gmail.com

Potpredsjednik vijeća učenika: Emina Kukić

Tel: 062/355-176, E-mail:eminakukic@hotmail.com

Koordinator zadužen za rad sa Vijećem učenika: Avdija Šarić, e-mail: avdija.saric@hotmail.com

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions