ŠKOLA: JU SREDNJA POLJOPRIVREDN šKOLA "SANUS FUTURUM", SANSKI MOST 

Predsjednik Vijeća učenika: Domazet Jasna mob. 062 068 889

Koordinator za rad sa Vijećem učenika:Senudin Hatonić

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions