ŠKOLA: JU SŠ "VITEZ", VITEZ 

Direktor: Vatroslav Matić

Profesor koordinator: Vlasta Knežević

Predsjednik VU: Marina Alilović

Zamjenik predsjednika VU: Andrea Didak

Tajnik VU : Jelena Ružić

Telefon/fax: 030 711 336

 

 

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions