ŠKOLA: JU MSŠ"VITEZ", VITEZ 

Direktor:  Nuraga Mulahalilović

Predsjednik VU: Haris Delilović, mob. 062/775-988

Ime i prezime koordinatora za rad sa VU: Đana Čohaković-Mujezinović

Telefon: 030 717 540

Fax:      030 717 541

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions