ŠKOLA: MSTŠ "TRAVNIK", TRAVNIK 

Direktor:                      Ferid Čorhodžić

Profesor koordinator:     Mirsada Aličehić

Predsjednik VU:             Ajla Keško, mob. 060/331-4703

Potpredsjednik VU:         Emin Zahirović, mob. 060/311-3409

Telefon:                       030/510-280

Fax:                            030 511 618

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions