ŠKOLA: JU MSŠ "TRAVNIK", TRAVNIK 

Direktor:                                 Fahrudin Karakaš

PredsjedniK VU:                       Sajra Kovačević, mob: 061/698-011, E-mail: sajra.kovacevic@hotmail.com

Potpredsjednik VU:                  Ida Bajrami, mob: 062/144-960, E-mail: idabajrami@gmail.com

 Koordinator za rad sa VU:        Semko Lozić

Telefon:                                 030 511 059

Fax:                                      030 518 868

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions