ŠKOLA: JU SŠ "NOVI TRAVNIK", NOVI TRAVNIK 

Direktor: Zdenka Džambas

Profesor koordinator: Martina Krišto

Predsjednik VU: Kristina Zeko, mob. 063/166-788

Zamjenik VU: Matea Franjić, mob: 063/092-332

Telefon: 030 793 504

Fax:      030 793 502

 

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions