ŠKOLA: JU SŠ "IVAN GORAN KOVAčIć", KISELJAK 

Direktor: Srećko Raos

Profesor koordinator: Marko Raos

Predsjednik VU:

Telefon:    030 879 002

 Fax:         030 879 113

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions