ŠKOLA: JU SREDNJA šKOLA "NIKOLA ŠOP", JAJCE 

Direktor: V.D. Hrvoje Jurina

Profesor koordinator: Ana Barnjak, pedagoginja

Predsjednik VU: Irma Mujčinović

Telefon: 061/229-640

Mail: irma.m@msm.com

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions