ŠKOLA: JU MSŠ " ZIJAH DIZDAREVIć", FOJNICA 

Predsjednik VU: Amila Ibrahimović, mob. 063/724-798, e-mail: amila-ibrahimovic@hotmail.com

Potpredsjednik VU: Faris Mušić, mob. 066/368-151, e-mail: farismusic98@outlook.com

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions