ŠKOLA: JU MJEšOVITA SREDNJA šKOLA DONJI VAKUF 

Direktor: Altijana Čemer

Predsjednik VU: Aida Mustafica, mob. 061/878-778

Potpredsjednik VU: Ajna Duzić, mob. 062/361-015

Koordinator za rad sa VU: Ajsela Sultanović,prof.

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions