ŠKOLA: JU MJEšOVITA SREDNJA šKOLA "BUSOVAčA", BUSOVAčA 

Direktor: Admir Hodžić

Tel/Fax: 030 591 120

Koordinator za rad sa VU: Dalida Srebrenica

Predsjednik VU: Merima Vuković  mob. 061/250-105, e-mail: merima_vukovic@hotmail.com

Potpredsjednik VU: Adnan Mustajbegović, mob. 062/716-819, e-mail: adnan.mustajbegovic@gmail.com

 

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions