ŠKOLA: JU SREDNJA TEHNIčKA šKOLA, BUGOJNO 

Direktor: Nahid Šupić

Profesor koordinator: Alma Brčić, pedagog

 Predsjednik VU: Denijel Sukara,  mob. 062/494-485

Zamjenik VU: Ibrahim Helja, mob. 062/490-345

Telefon: 030 251 915

Fax:       030 251 519

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions