ŠKOLA: JU SREDNJA STRUčNA šKOLA, BUGOJNO 

Tel: 030/252-207

Direktor: Rasim Lubavac

Predsjednik VU: Alma Mlivo,tel: 062/844-716, e-mail: almamlivo@yahoo.com

Potpredsjednik VU: Alma Bajrić, tel: 061/423-937, e-mail: alma_bug98@hotmail.com

Koordinator za rad sa VU: Nahid Crnica

 

 

 

 

 

Telefon: 030 252 207

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions