ŠKOLA: SREDNJA STRUKOVNA šKOLA, ORAšJE 

Koordinator za rad sa vijećem učenika: Maja Kobaš, pedagog

Predsjednik vijeća učenika: Ružica Mikić. tel: 063/603-084

Potpredsjednik vijeća učeniika: Lucija Vukić, tel: 063/594-400

 


Aktivnosti:


Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions