ŠKOLA: SREDNJA EKONOMSKA šKOLA JOZE MARTINOVIćA MOSTAR 

Koordinator za rad sa vijećem učenika:Ivana Novak, mob: 063/319-244

Predjednik vijeća učenika: Elena Perić, mob: 063/657-552, e-mail: elenaperic1@gmail.com

Potpredjednik vijeća učenika: Vladimir Puljić, mob: 063/568-939

 


Aktivnosti:


Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions