ŠKOLA: GIMNAZIJA LJUBUšKI 

Koordinator za rad sa vijećem učenika: Zdravka Ružičić

Predsjednik vijeća učenika: Leonardo Pavlović, 063/624-041,

E-mail: leonardopavlovic588710@hotmail.com

Potpredsjednik vijeća učenika: Zdravka Džajić, 063/896-888

E-mail: zdravka.dzajic@hotmail.com

 


Aktivnosti:


Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions