ŠKOLA: SREDNJA LIKOVNA šKOLA FRA GABRIJELA JURKIćA MOSTAR 

TeL škole: 036/322-571

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions