ŠKOLA: JU I SREDNJA šKOLA "HUSEIN DžANIć", V. KLADUšA 

Koordinator za rad sa Vijećem učenika: Ibrahima Dizdarević

Predsjednik Vijeća učenika: Sabid Kljajić

Mob. 060/3244-137 e-mail: sabid.kljajic@gmail.com

 Potpredsjednik Vijeća učenika: Nejra Alibašić

E-mail: nejra.alibasic@hotmail.com

 

 

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions