ŠKOLA: SSŠ ,,DžEMAL BIJEDIć" GORAžDE 

Predsjednik vijeća učenika: Amina Subašić, tel: 062/574-881, e-mail: amina.subasic@hotmail.com

Potpredsjednik vijeća učenika: Adana Hodžić, tel: 060/344-2124, e-mail: adanahodzic@hotmail.com

Koordinator za rad sa vijećem učenika: Elvira Husić Zušić, pedagog

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions