ŠKOLA: PERZIJSKO-BOSANSKI KOLEDž SA INTERNATOM ILIJAš 

Koordinator za rad sa vijećem učenika: Aldina Džanko

Predsjednik VU: Sanid Ahmić, tel: 061/741-316, e-mail: sanid_a@hotmail.com

Potpredsjednik VU: Samir Malanović

 


Aktivnosti:


Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions