ŠKOLA: SREDNJA ELEKTROTEHNIčKA šKOLA, SARAJEVO 

Koordinator za rad sa vijećem učenika: Ranka Katalinski

Predsjednik vijeća učenika: Tadžudina Kapetanović

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions