ŠKOLA: SREDNJA STRUKOVNA šKOLA RUđERA BOšKOVIćA, LJUBUšKI 

Koordinator za rad sa vijećem učenika: Žana Primorac

Predsjednik VU: Anita Šimić, tel: 063/259-986 e-mail: anitaaaa9@gmail.com

Potpredsjednik VU: Antonio Tomić, e-mail: tomicantonio7@gmail.com

 


Aktivnosti:


Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions