ŠKOLA: SREDNJA šKOLA ZA OKOLIš I DRVNI DIZAJN, SARAJEVO 

Koordinator za rad sa vijećem učenika: Semira Karapuš

Predsjednik VU: Tarik Mališević, kontakt: 061/046-745

Potpredsjednik VU: Ena Merdžanović, kontakt: 061/835-856

 Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions